Släktkalender

“Sartryck in Svenska Slaktkalendern 1943”

Äldste kände stamfadern var bonden Jon Bengtsson i Piltagården i Låstads annex av Odensåkers församling i Västergötland. I sitt gifte med Maria Helgesdotter hade han sonen Per Jonsson, f. 1712, rotebonde i Piltagården, 1773, g. m. Helena Jonsdotter, f. 1714, 1772. Två av deras söner Jonas (se nedan, äldre grenen) och Anders (se nedan, yngre grenen) upptogo efter Odensåkers församling släktnamnet Odhner. — Litteratur: Sv. Släktkalender 1886.

“Partial print of the Swedish Family Yearbook 1943”

The oldest known ancestor of the Odhner Family was Jon Bengtsson, a farmer living on Piltagården in the Låstads annex of the Odensåkers parish in Västergötland, Sweden.  In a marriage with Maria Helgesdotter Jon had a son, Per Jonsson, b. 1712, d. 1773, who was a farmer on Piltagården and responsible for supporting a soldier.  Per married Helena Jonsdotter, b. 1714, d. 1772.  Two of their sons, Jonas and Anders, took the name Odhner from Odensåkers parish. — Reference: Swedish Family Yearbook, 1886.